Oferim les solucions més adequades per ajudar les empreses en la gestió de la seva reputació.

Oferim les solucions més adequades per ajudar les empreses en la gestió de la seva reputació.

COM GESTIONEM LA REPUTACIÓ DELS NOSTRES CLIENTS?

Storytelling

Gestió de continguts

Relació amb els grups d’interès

Sostenibilitat

El pilar bàsic sobre el que Deva construeix la reputació dels seus clients és l’storytelling de la companyia, el relat, que serveix de base a tots els serveis que després desenvolupem: gestió de continguts, relació amb els grups d’interès i sostenibilitat.

...

Els nostres serveis

Comunicació corporativa i financera

 • Percepció, diagnòstic i estratègia
 • Relació amb mitjans de comunicació i grups d’interès
 • Comunicació financera i de mercats
 • Calendari financer
 • Comunicació interna
 • Formació de portaveus
 • Informe Reporta

Gestió de continguts

 • Informes anuals
 • Monitoring
 • Memòries de sostenibilitat
 • Continguts interns
 • Publicacions periòdiques
 • Presentacions corporatives per a les diferents audiències
 • Candidatures a licitacions, contractes i concursos

Public Affairs i Crisis

 • Canvis reguladors
 • Relacions institucionals
 • Campanyes de conscienciació
 • Anàlisi de riscs polítics
 • Compareixences públiques
 • Gestió de crisis

Sostenibilitat

 • Quadre de comandament per al mesurament de pràctiques sostenibles
 • Estudis de materialitat
 • Consultoria de RSC
 • Diàleg amb stakeholders

Comunicació corporativa i financera

 • Percepció, diagnòstic i estratègia
 • Relació amb mitjans de comunicació i grups d’interès
 • Comunicació financera i de mercats
 • Calendari financer
 • Comunicació interna
 • Formació de portaveus
 • Informe Reporta

Gestió de continguts

 • Informes anuals
 • Monitoring
 • Memòries de sostenibilitat
 • Continguts interns
 • Publicacions periòdiques
 • Presentacions corporatives per a les diferents audiències
 • Candidatures a licitacions, contractes i concursos

Public Affairs i Crisis

 • Canvis reguladors
 • Relacions institucionals
 • Campanyes de conscienciació
 • Anàlisi de riscs polítics
 • Compareixences públiques
 • Gestió de crisis

Sostenibilitat

 • Quadre de comandament per al mesurament de pràctiques sostenibles
 • Estudis de materialitat
 • Consultoria de RSC
 • Diàleg ambstakeholders