DEVA | Productes i serveis

reporting

El reporting anual és l'eina de comunicació més potent de l'empresa i, per tant, amb la qual ha d'anar amb més cura.

Ajudem als nostres clients a crear un sistema de reporting anual i a elaborar els seus elements (informe d'activitat, de sostenibilitat, etc.) en la seva integritat i en qualsevol part del procés.

Realitzem anàlisi i propostes sobre la base d'un ampli benchmarking d'empreses i de les millors pràctiques internacionals.

cerrar

comunicació financera

Comptem amb un extens currículum en tot tipus d'operacions del mercat: ofertes públiques d'adquisició i de venda, fusions i adquisicions...

Abordem des de l'òptica de la comunicació les reestructuracions i la gestió del canvi: concursos, EROs...

Gestionem les relacions amb inversors com una audiència específica que requereix eines pròpies.

cerrar

percepció i diagnòstic

Analitzem el sentiment de mercat en la seva relació amb els nostres clients.

Realitzem anàlisi de percepció, qualitativa i quantitativa, per conèixer la posició dels grups d'interès respecte a temes específics.

Fem seguiment de mitjans i de xarxes socials, analitzem els resultats i proposem estratègies de millora.

cerrar

comunicació de crisi

La comunicació de crisi és una peça clau en l'estratègia empresarial i li prestem una especial atenció.

Ajudem als nostres clients a elaborar el seu Manual de Comunicació de Crisi i a implementar-lo en tots els àmbits de la companyia.

cerrar

comunicació interna

La comunicació interna és una peça important de la gestió de la reputació que ha de comptar amb les seves pròpies eines.

Incorporem la comunicació interna a l'estratègia global de comunicació corporativa.

Desenvolupem els materials necessaris –offline i online–: newsletter, intranets, publicacions, etc.

cerrar

formació de portaveus

Ensenyem als gestors i directius a ser protagonistes de la comunicació de la seva empresa.

Els entrenem en la relació amb els mitjans i els periodistes, fent d'ella la millor oportunitat per gestionar la reputació.

Apropem els nostres clients als social media i els ajudem a desenvolupar-se en el món digital.

cerrar

diàleg a la xarxa

Ensenyem als nostres clients a enfrontar-se al repte d'Internet i els ajudem a gestionar la seva identitat digital.

Sabem com convertir Internet en una gran oportunitat per establir una gran conversa en xarxa amb els grups d'interès.

cerrar

consultoria estratègica

Ajudem a convertir la comunicació corporativa en una peça bàsica de l'estratègia empresarial.

Fem de la gestió de la reputació corporativa un element clau de la creació de valor.

cerrar

continguts multimèdia

Elaborem materials corporatius per qualsevol suport des de la convicció que els missatges institucionals es transmeten a través de canals i llenguatges molt variats: textos tradicionals, vídeos, etc.

Comptem amb especialistes propis i col·laboradors de primer nivell per a la realització de materials multimèdia i publicacions tradicionals i digitals.

cerrar

sostenibilitat

Desprès de 15 anys ajudant als nostres clients a sistematitzar el seu compromís amb la responsabilitat corporativa, el 2015 vam fundar Cares, consultora especialitzada en sostenibilitat.

Cares neix de la necessitat identificada en el mercat de proveir a les organitzacions amb serveis especialitzats en l’àmbit de la Responsabilitat Corporativa i la Sostenibilitat.

informereporta

posicionament i visibilitat

Ajudem als nostres clients a donar-se a conèixer i a relacionar-se amb els mitjans de comunicació i amb tots els seus grups d'interès en un moment essencial de canvi de paradigma informatiu.

Atorguem especial atenció a la identitat digital del client i al seu posicionament en les xarxes socials.

cerrar